Update

AdSense for Video cho thêm nút skip + tự động skip sau 5s cho tất cả banner ad

AdSense for Video cho thêm nút skip + tự động skip sau 5s cho tất cả banner ad

Dựa trên 1 số nhận xét từ các nhà xuất bản, Google chuẩn bị triển khai 1 số thay đổi về định dạng quảng cáo toàn màn hình với Google AdSense for Video.

Với định dạng mới này, Google chuyển nút tắt trên góc phải trên cùng màn hình sang nút SKIP ở góc bên phải cuối màn hình và đặt đồng hồ đếm ngược dưới nút SKIP

Để nhận được định dạng quảng cáo video này nhà xuất bản cần đảm bào:

  • Gỡ tất cả những nút SKIP tự làm

  • Không thay đổi default AdDisplayContainer

  • Cho quảng cáo hiển thị full-slot. Tất cả creatives có height (chiều cao) từ 90 pixels trở xuống đều sẽ có nút "X" ở góc phải. Creatives có height>90pixels sẽ tự đông được biết thành quảng cáo có nút SKIP này. Để buộc tất cả creative trở thành full-slot, nhà xuất bản sẽ cần chỉnh forceNonLinearFullSlot property thành true trên AdsRequest. Ví dụ: adsrequest.forceNonLinearFullSlot = true;

Nhiều ý kiến nhận định định dạng mới này hứa hẹn mang lại trải nghiệm giống quảng cáo Trueview tới người dùng.

Định dạng mới này sẽ được áp dụng kể từ ngày 30/11/2015.

Để cập nhật các tin tức mới về quảng cáo Google AdSense, vui lòng subscribe để nhận newsletter.