Các dịch vụ của chúng tôi

Tối ưu Adsense & Ad Exchange

Tối ưu Adsense & Ad Exchange
  • Tối ưu hóa quảng cáo cao cấp thông qua công nghệ và kỹ thuật được phát triển của Netlink
  • Hợp tác chặt chẽ hơn với Google thông qua quan hệ đối tác được chứng nhận của Netlink với Google
  • Báo cáo minh bạch
  • Triển khai máy chủ quảng cáo miễn phí
  • Phân bổ và thúc đẩy quảng cáo CPM cao, Đảm bảo chất lượng quảng cáo không đổi
  • Tăng trải nghiệm người dùng
  • Mô hình chia sẻ doanh thu linh hoạt