Tin tức

Netlink

Điều gì tạo cho Google AdSense khác biệt với các mạng quảng cáo khác?

Điều gì tạo cho Google AdSense khác biệt với các mạng quảng cáo khác?

Điều gì tạo cho Google AdSense khác biệt với các mạng quảng cáo khác?  Giải pháp kinh doanh Google mang tính sáng tạo này sẽ giúp bạn phát huy tiềm năng doanh thu thực sự mà trang web của bạn đem lại.

 

Dưới đây chỉ là một số ưu điểm của chương trình quảng cáo Google Adsense:

 
- Chạy các quảng cáo mà người dùng của bạn sẽ quan tâm. 
Google AdSense cung cấp các quảng cáo văn bản dễ đọc và các quảng cáo dựa trên hình ảnh được nhắm mục tiêu vào nội dung các trang web của bạn và mạng AdSense đối với các truy vấn tìm kiếm.
 
- Lấy sức mạnh công nghệ tìm kiếm của Google làm đòn bẩy. 
Các công nghệ tìm kiếm và xếp hạng trang web mà Google sở hữu là nền tảng của mạng AdSense. Chúng tôi hiểu rõ ngữ cảnh và nội dung các trang web và đối sánh một cách chính xác các quảng cáo Google với trang web của bạn.
 
Điều gì tạo cho Google AdSense khác biệt với các mạng quảng cáo khác?
 
- Chạy các quảng cáo được nhắm mục tiêu vào độc giả của bạn.
Ngoài các quảng cáo nhắm mục tiêu theo từ khóa, Google cũng cung cấp các quảng cáo nhắm mục tiêu theo vị trí, cung cấp các quảng cáo trả cho mỗi hiện diện được xác định là phù hợp với các trang web của bạn.
 
- Lọc các quảng cáo không mong muốn. 
Google kết hợp một nhóm biên soạn, công nghệ lọc và dữ liệu bạn nhập vào để tạo ra một bộ lọc đầy sức mạnh thích hợp cho bạn.
 
- Bắt đầu nhanh chóng và dễ dàng. 
Dễ dàng bắt đầu với AdSense và không cần các nguồn lực kỹ thuật từ phía bạn. Chúng tôi cung cấp một số dòng HTML để bạn bổ sung vào bất kỳ trang web nào của mình. Chỉ mất vài phút, sau đó bạn sẽ phân phối các quảng cáo Google trên các trang web của mình - và tạo ra thêm doanh thu từ quảng cáo.
 
Ly Nguyễn (Lexy Nguyen)