Các dịch vụ của chúng tôi

VideoCloud

VideoCloud
CMS quản lý video
Hỗ trợ hầu hết các định dạng video và tích hợp được với hầu hết các platform
Khởi tạo các chiến dịch và quản lý server video quảng cáo của riêng bạn, không lo ngại các vấn đề bản quyền từ YouTube
Kiếm tiền dựa trên các quảng cáo được phân bổ trên hệ thống video của bạn
Cam kết mức chi phí Rẻ Nhất thị truờng